Verkoopbegeleiding

Uw verkoop, ons plan

'Even een bord in de tuin zetten en de kopers komen vanzelf? Pas als u zich vergewist van het vele (maat)werk dat ons kantoor levert om uw woning te verkopen zult u dat niet snel meer zeggen.

Uw verkoop ons plan

U heeft ervoor gekozen om uw huis te verkopen. Op zich is dat veelal een ingrijpende beslissing. U verlaat het voor u zo vertrouwde territorium. Er is veel in uw huis gebeurd, vaak in positieve zin, soms in negatieve zin. Het huis dat u gaat verlaten is belangrijk in uw leven geweest. Reden om zorgvuldig om te gaan met die stap.

Dat betekent voor ons als verkopende makelaar dat we met uw woning niet alleen omgaan als ‘te verkopen onroerende zaak’, maar ook zorgvuldig om moeten gaan met het afsluiten van een fase in het leven van de eigenaar. Dat vereist aandacht en maatwerk. VIVIENDA MAKELAARDIJ kan en wil dat leveren.

Hoe gaat een verkoopproces in zijn werk ?

Uiteraard is iedere verkoop maatwerk, maar er is wel globaal stapsgewijs aan te geven op welke wijze er omgegaan wordt met uw verkoopopdracht.

 1. Er wordt contact met ons kantoor opgenomen voor het maken van een afspraak voor een bezoek bij u thuis. Dit kan op elk door u gewenst moment omdat onze filosofie is dat wij er moeten zijn op het moment dat onze opdrachtgever dat wil. Dit houdt in dat wij ’s avonds, maar ook op zaterdag tot uw beschikking staan. Ons kantoor maakt altijd maar één afspraak per avond, waardoor wij ruim de tijd nemen voor een eerste gesprek.
 2. Op het moment dat de afspraak gemaakt is, gaat ons kantoor een verkenning doen van de ‘administratieve omgeving’. Dit houdt in dat onze databestanden (zie rubriek ‘uw taxatie onze zorg’) geraadpleegd worden, evenals de meest recente verkoopcijfers uit het kadaster. Hiermee verschaffen wij ons inzicht in de actuele prijsontwikkeling van de woningen in uw directe omgeving. Omdat ons kantoor goed bekend is met de woningmarkt in de regio toetsen onze makelaars elkaars kennis en relateren dat aan de verkregen informatie uit het databestand en het kadaster. Zo nodig wordt contact opgenomen met collega-makelaars over bij hen in de omgeving in verkoop zijnde panden.
 3. Tijdens het intakegesprek wordt met u kennisgemaakt en vertellen wij wat ons kantoor in algemene zin voor u kan betekenen. De woning wordt geïnspecteerd en goed opgenomen. Wij zullen op dat moment inzicht vragen in uw eigendomsbewijs en alle andere bij de woning behorende gegevens. Verder vragen wij u ons alles te vertellen wat u van de woning weet. Het is namelijk zo dat de eventuele koper een onderzoeksplicht heeft, maar u heeft als verkoper een informatieplicht. Voorts wordt u gevraagd uw wensen kenbaar te maken zoals de opleverdatum en alle andere zaken die van belang kunnen zijn bij de verkoop van uw woning.
 4. Samen met u wordt een promotieplan gemaakt. Hierin wordt afgesproken op welke wijze bekendgemaakt wordt dat uw woning in de verkoop is. Standaard is in ieder geval een raambiljet, een tuinbord (desgewenst met huisnummerverwijzing), plaatsing in het bestand van de Vereniging Bemiddelaars Onroerend Goed(VBO), plaatsing op internet (VBO, Funda, Vivienda Makelaardij, Huislijn, Jaap en vele andere sites) een informatiemap met woningpresentatie en raambiljetten. Alle andere promotie is additioneel en bespreekbaar.
 5. Wij doen u graag een voorstel.
 6. Nadat dit alles aan de orde is geweest, kan ons kantoor u vertellen wat de vermoedelijke opbrengst zal zijn. Het is vervolgens uw keuze om ons kantoor in te schakelen voor uw verkoop of niet. Al het werk dat wij tot dan toe voor u hebben gedaan is gratis en geheel vrijblijvend. Als uiteindelijk de keuze op ons VIVIENDA MAKELAARDIJ is gevallen, maken wij een bemiddelingsopdracht waarin de wijze van verkoop wordt beschreven.
 7. Zodra er zich geïnteresseerden melden voor uw woning vinden de bezichtigingen plaats. Na afloop van een bezichtiging zullen wij u steeds op de hoogte brengen van de wijze waarop de bezichtiging heeft plaatsgevonden.
 8. Indien een geïnteresseerde wil aankopen nemen wij de biedingen in. Wij maken persoonlijke afspraken met u over de wijze waarop er met de biedingen omgegaan wordt.
 9. Indien de biedingen leiden tot verkoop stellen wij de koopakte op en nemen deze met u door. Wij zorgen ervoor dat, uiteraard weer indien u dat wenst bij u thuis, de koopakte getekend wordt en direct naar de notaris gezonden wordt.
 10. Namens u begeleiden wij de taxateur die door de koper wordt ingeschakeld, deze begeleiding doen wij uiteraard ook bij eventuele woninginspecties.
 11. Tot slot gaan wij vanzelfsprekend met u mee naar de notaris.

Waar zijn de Vivienda makelaardij woningen te vinden ?

De woningzoeker raadpleegt tegenwoordig in hoge mate het internet om zijn/haar woning te vinden. Zo'n 90 % van het aantal belangstellenden meldt zich dan ook via internet. Om die reden is het van belang om uw woning zo "vindbaar" mogelijk op internet te plaatsen? www.viviendamakelaardij.nl www.vbo.nl? www.funda.nl? www.jaap.nl? www.zoekallehuizen.nl? www.huislijn.nl? en vele andere sites.

In de praktijk vinden ook veel kopers hun nieuwe woning via een raambiljet of tuinbord.

Uiteraard is het bovenstaande summier beschreven. Het geeft u in ieder geval het minimum pakket van diensten aan die wij u kunnen bieden. Alle andere hulp, gevraagd of ongevraagd zullen wij u bieden.