Uw taxatie, onze zorg

Even een prijsje maken lijkt zo gemakkelijk? Pas als u zich vergewist van het vele werk en de benodigde deskundigheid van de 'VBO register Makelaar/Taxateur' zult u dat niet zo snel meer zeggen.

Wat kost een taxatierapport?

Ons kantoor houdt de tarievenstructuur eenvoudig. Geen extra kosten, gewoon een vast bedrag. Dus incl. kosten voor kadaster en gemeente etc. en geen bijkomende kosten. Vraag naar het tarief voor de woning die u wilt laten taxeren.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

De opdrachtgevers van Vivienda Makelaardij voor taxaties kunnen zijn particulieren, banken, hypotheekadviseurs, verzekeringsmaatschappijen, notarissen, belastingdiensten, gemeenten, beleggers, investeringsmaatschappijen, verenigingen van eigenaren etc.

Wat kan het doel zijn van een taxatie ?

Het doel van een taxatieopdracht kan zijn een waardebepaling ten behoeve van een aankoop, een verkoop, een investeringsbeslissing, een herfinanciering, een boedelscheiding, een financiering ten behoeve van een verbouwing etc.

Hoe vindt de waardebepaling plaats en wat zijn de waardebepalende factoren?

Om een goede waardebepaling af te kunnen geven, worden diverse belangrijke informatiebronnen geraadpleegd. Zo controleert ons kantoor al vele jaren alle mogelijke verkrijgbare openbare gegevens die betrekking hebben op aankoop en verkoop van onroerende zaken in de regio Rijnmond in het bijzonder en de Randstad in het algemeen. Op deze wijze zijn wij in staat om een goed inzicht te verkrijgen in marktontwikkelingen die voor ons werk van groot belang zijn.

Verder taxeert ons kantoor jaarlijks vele woningen. Daarnaast ontvangen wij gegevens via de makelaarsverenigingen.

Iedere taxatie wordt tot slot geverifieerd met de meest recente kadastergegevens uit de directe omgeving van het te taxeren pand.

Onze taxateurs zij gecertificeerd volgens de normen van het SCVM en het NRVT. De taxaties worden gevalideerd door het NWWI.

Vivienda Makelaardij kan op deze wijze garant staan voor een correcte waardebepaling. Er zijn natuurlijk ook andere waardebepalende factoren. Zo is bijvoorbeeld de bouwkundige staat van een object is natuurlijk ook van belang.

Verdere waardebepalende factoren zijn bijvoorbeeld de eigendomssituatie van de grond (is het eigen grond of erfpacht, is de erfpacht afgekocht, en zo ja, voor hoe lang), de kwaliteit van de Vereniging van Eigenaren (wordt er goed onderhouden, wordt er gereserveerd voor groot onderhoud, zijn er toekomstige investeringen, zijn er schulden etc.), het bestemmingsplan, ontwikkelingen in de omgeving, aanschrijvingen, aantekeningen in het kadaster, is het bij de gemeente bekend of er sprake is van bodemverontreiniging, zitten er nog oude tanks onder in de grond, maar ook wat de wijze van inrichting en bewoning is en of het pand vrij van huur is etc.

Uiteraard is hier niet getracht om een uitputtende opsomming te geven van alle waardebepalende factoren, maar is er veel meer getracht u een inzicht te geven in enkele aspecten.

Hoe gaat een taxatieproces in zijn werk?

Uiteraard is iedere taxatie maatwerk, maar er is wel globaal, stapsgewijs aan te geven op welke wijze er omgegaan wordt met uw taxatieopdracht.

  • Taxatieopdracht komt in de regel via www.nwwi.nl binnen, maar soms ook direct via ons contactformulier of via de telefoon.
  • Bij opdracht per telefoon worden zoveel mogelijke gegevens gevraagd om zo snel mogelijk een adequate taxatie te kunnen verrichten. Bij e-mail wordt indien nodig contact opgenomen met de opdrachtgever om eventuele ontbrekende gegevens te verkrijgen. Ook wordt op dit moment reeds afgesproken waar het originele rapport naar toegezonden moet worden en naar wie een afschrift.
  • Er wordt een afspraak gemaakt om in de woning te kunnen komen.
  • Er wordt een dossier aangemaakt en er worden bij kadaster, gemeente, milieudienst etc. gegevens opgevraagd.
  • De bestanden van de makelaarsverenigingen en het Kadaster worden geraadpleegd.
  • Het taxatierapport wordt door de taxateur aangemaakt om met de dan beschikbare gegevens te kunnen bepalen welke gegevens extra aandacht behoeven bij de woninginspectie.
  • De taxateur meldt zich op het afgesproken tijdstip en neemt de woning goed op, maakt hier aantekeningen van, controleert de gegevens zoals bijvoorbeeld het eigendomsbewijs en maakt enkele foto's.
  • Op kantoor controleert de taxateur alle verkregen administratieve gegevens met de gegevens die hij uit eigen waarneming heeft verkregen, rekent de inhoud van het te taxeren object uit en berekent de waarde en vergelijkt de door hem verkregen waarden met de waarden die hij uit de databestanden heeft verkregen. Er wordt uiteraard altijd minimaal éen waarde aan een objecttoegekend, de zogenaamde marktwaarde. Ook kunnen er op verzoek andere waarden in het rapport aangegeven worden, bijvoorbeeld de waarde na een geplande verbouwing.
  • De taxateur maakt het rapport op (meestal nog dezelfde dag) en voorziet het van zijn digitale handtekening.
  • Het taxatierapport wordt per e-mail verzonden.

Hoe lang duurt het voordat een taxatierapport afgegeven wordt?

Afhankelijk van de snelheid waarmee wij in het te taxeren object terechtkunnen en wij de gegevens van de gemeente ontvangen zit er tussen het moment van opdrachtverkrijging en het verzenden van het rapport slechts enkele dagen.

Wij vertrouwen erop u hiermee een goed beeld te hebben kunnen geven over de wijze waarop een taxatierapport door ons kantoor kan worden verzorgd en dat het zeker niet zo is dat we 'even een prijsje maken'.

Heeft u verder nog vragen over een taxatie, kunt u ons uiteraard altijd even bellen.

Neem contact op Vraag direct een NWWI taxatie aan