Uw aankoop, ons plan

Even elke zaterdag in de krant kijken en ons droomhuis staat er vanzelf in? Pas als u weet wat een zorgvuldig proces er doorlopen moet worden om het voor u juiste huis tegen de beste prijs aan te kopen zult u dat niet snel meer zeggen.

Voor het aankopen van een woning is een goede samenwerking tussen Vivienda Makelaardij en de opdrachtgever van groot belang. Goede samenwerking is belangrijk, want: 'samenwerking moet van twee kanten komen en zal alleen dan pas leiden tot succes'.

Het aankopen van een woning doet u niet iedere dag. Het besluit om te gaan verhuizen is al belangrijk, laat staan de beslissing om daadwerkelijk een woning te kopen. Dat is voor velen een ingrijpende, blijde gebeurtenis. Wij zijn daar graag bij.

Het kopen van een woning in 10 stappen

Stap 1 : Oriëntatiefase.

U moet zich oriënteren op de mensen en organisaties die u kunnen en willen helpen. Bijvoorbeeld Vivienda Makelaardij. Samen met een makelaar van ons kantoor wordt het hele traject van het kopen van een huis doorlopen en wordt een programma van eisen gemaakt. Dit gesprek vindt meestal bij u thuis plaats, maar kan ook op kantoor. Wij zijn er op het moment dat u ons nodig heeft, dus door de weeks zeker ook buiten de kantooruren, maar ook 's avonds en op zaterdag.

Stap 2 : hypotheekberekening.

Er moet een hypotheekberekening gemaakt worden. U kunt hiervoor zelf een hypotheekadviseur of bank benaderen. Uiteraard kan ook ons kantoor u helpen bij het zoeken naar de voor u meest bij uw wensen passende hypotheekadviseur.

Stap 3 : Advies.

Stap 1 en 3 leiden ertoe dat onze makelaars u een advies kunnen geven over uw kansen op de woningmarkt, met andere woorden is de woning die u in uw programma van eisen heeft beschreven met de gewenste koopsom wel te vinden.

Stap 4 : Zoeken.

U moet gaan zoeken. Ons kantoor heeft daar vele middelen voor. Uiteraard is het het geheim van de smid, maar wij vinden altijd de door u gewenste woning.

Stap 5 : Woning gevonden.

Er is een woning gevonden die aan uw progr amma van eisen voldoet. Ons kantoor maakt een afspraak met de verkopende partij. Dit kan een particulier zijn, maar ook een makelaar.

Stap 6 : Bezichtigingen.

De woning gaat bezichtigd worden, wij gaan met u mee. U kunt kijken naar de wijze waarop de woning aansluit bij uw wensen, hoe uw meubels zouden kunnen staan, wij kijken naar de aspecten die van belang zijn voor de eventuele aankoop. Het zou mooi zijn als uw eerste bezichtiging direct zou leiden tot een aankoop, maar wij vinden het ook geen probleem als wij meerdere bezichtigingen moeten doen. Hoe meer bezichtigingen, hoe beter inzicht wij krijgen in uw daadwerkelijke wensen.

Stap 7 : Rechercheren en bieden.

Uw woning is gevonden, bezichtiging heeft plaatsgevonden, u wilt aankopen. Ons kantoor pleegt recherche bij het kadaster, vraagt in geval van een appartement de gegevens van de vereniging van eigenaren op, doet een waardebepaling (zie taxatie) en doet voor u, maar altijd in overleg met u, de biedingen.

Stap 8 : Koopcontract.

Ons kantoor zorgt er in overleg met de verkopende partij voor dat alle papieren in orde gemaakt worden. Wij controleren het koopcontract (als wij dat niet zelf opgesteld hebben) en nemen het met u door alvorens u het tekent.

Stap 9 : Inspectie.

Voordat we met u naar de notaris gaan moet de woning nog éénmaal geïnspecteerd worden. Wij gaan met u mee om ons ervan te vergewissen dat de woning geleverd wordt zoals we hebben afgesproken. Ook controleren we voor u de door de notaris opgestelde transportakte en de nota van afrekening.

Stap 10 : De notaris.

Het feest, naar de notaris. Wij zijn daarbij en staan u graag terzijde. Uiteraard is al het bovenstaande summier beschreven. Het geeft u in ieder geval het minimum pakket van diensten aan die wij u kunnen bieden. Alle andere hulp, gevraagd of ongevraagd zullen wij u bieden.


Welke hulp heeft u van Vivienda Makelaardij nodig?

Het inroepen van hulp voor een aankoop verschilt van geval tot geval. Vivienda Makelaardij kent drie vormen van aankoopbegeleiding t.w.:

  • Begeleiding van een gerichte aankoop
  • Begeleiding van een open aankoop
  • Aankoop oudere woning

Wat is een gerichte aankoop?

Over een gerichte aankoop wordt gesproken als u zelf een woning heeft gevonden en u ons kantoor wilt inhuren voor deskundige begeleiding vanaf dat moment tot en met het bezoek bij de notaris voor het transport (stap 5 tot en met 10).

Wat is een open aankoop?

Over een open aankoop wordt gesproken als u wel de beslissing heeft genomen om een woning te gaan kopen, maar u nog niet weet welke woning, in welke plaats en voor welk bedrag. U staat dus helemaal aan het begin van het kooptraject en u roept onze deskundige hulp in om te bepalen of uw wensen in de door u gewenste woningmarkt haalbaar zijn. Wij zullen u dan verder bij alle belangrijke stappen adviseren of namens u handelen (stap 1 tot en met 10).

Aankoop oudere woning?

Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld een monumentaal pand of een woning van hogere leeftijd. Wij kunnen u dan een aantrekkelijk aanbod doen. Wij kunnen in uw opdracht een bouwkundig rapport uitbrengen. In dit rapport wordt naast een algemene beschrijving van de bouwkundige staat, ook inzicht gegeven in de noodzakelijke en op termijn te verrichten werkzaamheden.

U krijgt hierdoor een goed beeld over de bouwkundige kwaliteit en de onderhoudskosten van de woning. Op basis van dit rapport, dat desgewenst mondeling wordt toegelicht, bent u gegarandeerd beter in staat om uw eventuele aankoopbeslissing te nemen. Mocht u ons voor het aankopen een 'gerichte' aankoopopdracht verstrekken, trekken wij de kosten van het bouwkundig rapport af van onze uiteindelijke courtagenota.

Wij zien uw opdracht voor een aankoop gaarne tegemoet.

Neem contact op